23 Νοεμβρίου 2011

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την έκδοση οικοδομησιμότητας πριν την κύρωση της πράξης εφαρμογής

 • Σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη
 • Τοπογραφικά διαγράμματ [4] για όλο το οικοδομικό τετράγωνο σε κλίμακα 1:200 ή 1:500 [όπως και για την έκδοση οικοδομικών αδειών] με συμπληρωμένα τα ακόλουθα:
         -τον αριθμό του Ο.Τ. σύμφωνο με το Π.Δ. ένταξης της περιοχής σε σχέδιο, το ΦΕΚ ένταξης, ο    αριθμός της αντίστοιχης πινακίδας και απόσπασμα αυτής
         -τις αρχικές ιδιοκτησίες στο οικοδομικό τετράγωνο, με αποτύπωση κτιρίων και περιφράξεων, τα  ρυμοτομούμενα και το εναπομένον εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας
         -όρους δόμησης
 • Τίτλος ιδιοκτησίας από τον οποίο προκύπτει ξεκάθαρα ποιός είναι ο σημερινός ιδιοκτήτης και ποιός ο ιδιοκτήτης στις 10-03-1982 
 • Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει τους τίτλους ιδιοκτησίας
 • Πιστοποιητικά μεταγγραφής και ιδιοκτησίας για τον τελευταίο τίτλο κτήσης από το υποθηκοφυλακείο
 • Αντίγραφο μερίδας του ιδιοκτήτη από 10-03-1982 από το υποθηκοφυλακείο. Εαν η μερίδα είναι μεγάλη απαιτείται και βεβαίωση δικηγόρου και μηχανικού για την έκταση των ιδιοκτησιών του στις 10-03-1982 στις πολεοδομικές ενότητες του ιδίου ΦΕΚ.
 • Απόσπασμα από την πινακίδα του διατάγματος
 • Διάγραμμα εφαρμογής 
 • Δήλωση ιδιοκτησίας ή βεβαίωση ότι έχει κατατεθεί στο δήμο και αντίγραφο της δήλωσης
 • Απόσπασμα κτηματολογίου [όπου εκπονείται]
 • Κατάθεση αμοιβής μηχανικού, ΦΕΜ, ΤΣΜΕΔΕ
 • Τέλος διοικητικών πράξεων 100,00€  [προ υπογραφών]