1 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Το αρχείο αυθαιρέτων για τις ανάγκες της αρχειοθέτησης παραμένει κλειστό για το κοινό κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ.