1 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Η Πολεοδομία του Δήμου Βούλας από Τετάρτη 9-11-2011 μεταφέρθηκε στον Δήμο Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης στην Βάρη, οδός Βασ. Κωνσταντίνου 25.