12 Δεκεμβρίου 2011

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος [Κ.Υ.Ε.] θεάτρου και κινηματογράφου [Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/ Φ.Α.3.1./ 21220] σύμφωνα με το ΦΕΚ 2496/ 04-11-2011 που δημοσιεύθηκε.

Σε αυτό αναφέρονται αναλυτικά:
η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την προέγκριση ίδρυσης Κ.Υ.Α.,
η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Α.,
η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  Κ.Υ.Α.,
τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων - Αντικατάσταση αδείας

Το ΦΕΚ βρίσκεται εδώ:
http://www.et.gr/idocs-nph/pdfimageSummaryviewer.html?args=sppFfdN7IQP5_cc--m0e1xordiczUDT-HTh1jGKXBpa8rzSZFxgk-eWy3uQ8Giw0kAYi3ORfmarSDOH-2JT0ERJzzOq02bBd75h8iB-tM3_vKMSuwFT8g8jMbcMCublFfxlNP8qam0ZrJAqZZ7Bg8XB8Ovq9vzpZPSJ_XZz_f_1zvHa-cSWwEw..