8 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Για την περαίωση της διαδικασίας του Ν. 3843/2010 τελική σφραγίδα μετά την εξόφληση του προστίμου στην τράπεζα δίνεται στον Β΄όροφο κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 9.00 εως τη 13.00