12 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Από την Δευτέρα 19-9-2011 η Διεύθυνση Πολεοδομίας Κηφισιάς λόγω του επερχόμενου νόμου 4014/2011 περί τακτοποίησης αυθαιρέτων και ταυτόχρονα με την λήξη της προθεσμίας για την τακτοποίηση σύμφωνα με τον νόμο 3843/2010 Δ Ε Ν  θα διενεργεί αυτοψίεςΔ Ε Ν  θα συντάσσει εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτων.