12 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Για την παραλαβή  αντίγραφων αδειών και σχεδίων ΔΕΝ δίνονται αυθημερόν και  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ αίτηση στο πρωτόκολλο.