20 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Με την απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220-1-11-2011, ΦΕΚ 2496 Α' 4-11-2011
"Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υεγιονομικού Ενδιαφέροντος Θεάτρου και Κινηματογράφου"


Δ Ε Ν απαιτείται χορήγηση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ από την πολεοδομία για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η άδεια λειτουργίας αποτελεί πλέον αρμοδιότητα του οικείου δήμου.