20 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Όσον αφορά στις τακτοποιήσεις χώρου σύμφωνα με τον Ν. 3843/2010 το ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται είτε εφάπαξ με έκπτωση 10% εως τις 30-12-2011 είτε σε 10 ισόποσες δόσεις [για κατοικίες] είτε σε 8 ισόποσες δόσεις [για άλλες χρήσεις] εκ των οποίων η πρώτη δόση πρέπει οπωσδήποτε να καταβληθεί μέχρι τις 30-12-2011.