20 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τα παραστατικά εξόφλησης του ειδικού προστίμου που αφορούν στον Ν. 3843/2010 θα προσκομίζονται στην υπηρεσία για την ολοκλήρωση και βεβαίωση της περαίωσης της διαδικασίας μ ε τ ά τις 10-01-2012.