3 Φεβρουαρίου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ [ΣΥΓΓΡΟΥ]

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση σχεδίων σε μικροφίλμ
εταιρεία ΑΜS, athens microfilm services
Στασινού 11, 116 35, Αθήνα
Τηλέφωνα: 210- 7225125, 210- 7235282
www.scanning.gr
info@scanning.gr