25 Μαΐου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Προς του μηχανικούς που υποβάλλουν φάκελο έκδοσης οικοδομικής αδείας:
Απαραίτητη Προϋπόθεση για την έκδοση της αδείας το στέλεχος να προσκομίζεται σε ηλεκτρονική μορφή word [.doc] προκειμένου όταν εκδίδεται η άδεια να αναγράφεται ο αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης [ΑΔΑ] βάσει του Ν.3861/2010 ΦΕΚ 112/13.07.2010

Τελική υπογραφή θα δίνεται ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 9.00 εως τη 13.30