25 Μαΐου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Οι περαιώσεις του Ν. 3843/2010 θα πραγματοποιούνται ΚΑΙ ΜΕΤΑ την ημερομηνία λήξης πληρωμών στις 28-10-2012.