12 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περι αμοιβών - κρατήσεων

Για έκδοση αδειών που κατατέθηκαν στην υπηρεσία της πολεοδομίας και για αμοιβές επίβλεψης που πληρώθηκαν μετά τις 25-01-2012 ισχύουν οι τιμές όπως περιγράφονται στο ΦΕΚ 56/β 25-01-2012.