12 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 14.00
καθημερινά ΕΚΤΟΣ Πέμπτης.