19 Οκτωβρίου 2012

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

Εργασίες επισκευής αυθαίρετων κτισμάτων [μικρής κλίμακας] κατόπιν αίτησης με όλα τα συννημένα δικαιολογητικά, αντίγραφα της αίτησης υπαγωγής στο Ν. 4014.2011και
όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 43 [τέυχος δεύτερο] άρθρο 1 παρ. 2.
Το πλήρες ΦΕΚ καθώς και υπόδειγμα της άδειας έγκρισης που χορηγείται βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://issuu.com/poleonomia/docs/ergasiesepiskeuisauthairetonktismaton