20 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η διεκπεραίωση - παραλαβή οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας, τελικών συνδέσεων με δίκτυα ΔΕΗ πραγματοποιείται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ τις ώρες υποδοχής του κοινού εκτός ΠΕΜΠΤΗΣ, λόγω υπηρεσιακών αναγκών.