25 Ιουνίου 2014

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

Αντίγραφα αρχείου μόνο κατόπιν αίτησης στο πρωτόκολλο και ωράριο λειτουργίας ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  9.30 - 13.30