13 Ιουλίου 2014

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ [ΣΥΓΓΡΟΥ]

Οι περαιώσεις των φακέλων του ν. 3843/2010 θα πραγματοποιούνται μόνο κάθε Π Ε Μ Π Τ Η.