31 Οκτωβρίου 2010

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Το αρχείο της Πολεοδομίας Bόρειου Τομέα στον Περισσό λειτουργεί Δευτέρα-Παρασκευή από τις 9.00 εως τη 13.00.