15 Νοεμβρίου 2010

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Το αρχείο της Πολεοδομίας Παλλήνης δέχεται Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή από τις 10:00 εως τις 13:00.

Τηλ. 213 - 200 5195