19 Ιουνίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Καθε ΔΕΥΤΕΡΑ το τμήμα ελέγχου κατασκευών [2ος όροφος] θα παραμένει κλειστό για το κοινό
για όλες τις διαδικασίες [ Ν. 3843/2010 και Ελέγχου Κατασκευών] προκειμένου να γίνεται τακτοποίηση των αρχείων και διεκπεραίωση εκκρεμουσών υποθέσεων του τμήματος.