19 Ιουνίου 2011

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται για την αίτηση για εγκτατάσταση φωτοβολταϊκων [άδεια μικρής κλίμακας]


1. Εγκεκριμένη κάτοψη δώματος ή στέγης
2. Νέα κάτοψη με τη θέση των φωτοβολταϊκων στοιχείων
3. Μελέτη για την ισχύ [<10 KW]
4. Συναίνεση των συνιδιοκτητών για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκων στο δώμα ή την στέγη
5. Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας


Κατά περίπτωση μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά


Ισχύουσα νομοθεσία
ΑΠΟΦΑΣΗ 29107/07-07-2009 ΦΕΚ 344/ ΑΑΠ / 20-07-2009
ΚΥΑ 04-06-2009 ΑΡΘΡΟ 1      ΦΕΚ 1079/ Β / 04-06-2009