20 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αντίγραφα αδειών, σχεδίων, νομιμοποιήσεων κ.λ.π. χορηγούνται δέκα [10] εργάσιμες ημέρες μέτα από την υποβολή αίτησης αντιγράφων αρχείου, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 10.00 το πρωί, με προτεραιότητας εξυπηρέτησηςκατά σειρά προσέλευσης τις ημέρες αυτές.

Για τυχόν απορίες σχετικά με τα προαναφερόμενα αντίγραφα αρμόδιοι υπάλληλοι είναι οι:
Κα Σκαμπούγερα Ισμήνη, για το αρχείο αδειών, Β' όροφος
Κος Χατζηρουσέας Ιορδάνης, για το αρχείο αυθαιρέτων, Β' όροφος