20 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τελική έγκριση πολεοδομίας για ηλεκτροδότηση κτιρίου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση που θα υποβληθεί στην υπηρεσία της πολεοδομίας:

α] Με τα παρακάτω ΔΕΝ είναι αναγκαία η αυτοψία
-Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού
-Τεχνική έκθεση μηχανικού
-Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη
-Πιστοποιητικό υδραυλικού σφραγισμένο από το σωματείο υδραυλικών εφ' όσον η άδεια εκδόθηκε μετά τις 21/02/1991

β] Μόνο με τα παρακάτω απαιτείται και αυτοψία
-Τεχνική έκθεση μηχανικού
-Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη
-Πιστοποιητικό υδραυλικού σφραγισμένο από το σωματείο υδραυλικών εφ' όσον η άδεια εκδόθηκε μετά τις 21/02/1991

Ο αιτών επιλέγει μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις και υποβάλλει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στην υπηρεσία μαζί με αίτηση το έντυπο της οποίας προμηθεύεται στο πρωτόκολλο. Επίσης θα πρέπει να έχει μαζί του και το πρωτότυπο της οικοδομικής αδείας, όμως τα απαιτούμενα φωτοαντίγραφα θα βγουν από το πρωτότυπο του αρχείου της υπηρεσίας και όχι από το πρωτότυπο της αδείας που έχει ο ιδιοκτήτης.
Για την καλύτερη και ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού, συνιστάται η υποβολή να γίνεται τις ημέρες και ώρες που το αρχείο αδειών της υπηρεσίας εξυπηρετεί κοινό καθώς σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί επιπλέον έλεγχος αμοιβών - φορολογικών από αρμόδια φοροτεχνικό υπάλληλο της υπηρεσίας.