12 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι αριθμοί τηλεφώνων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας σταδιακά αλλάζουν.
Για την επικοινωνία του κοινού με την υπηρεσία μπορείτε να ενημερωθείτε από τον τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών του Δήμου, ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης
www.thessaloniki.gr